Vietsovpetro về đích sớm 1 tháng kế hoạch khai thác dầu khí

14:53' - 03/12/2020
BNEWS Trong 11 tháng qua, Vietsovpetro đã khai thác được gần 3,14 triệu tấn dầu và khí ngưng tụ condensate, vượt 9,4% kế hoạch và hoàn thành kế hoạch khai thác dầu cả năm 2020 sớm 1 tháng.
Theo Liên doanh Dầu khí Việt Nga Vietsovpetro, sản lượng khí thiên nhiên Lô 09-1 khai thác trong 11 tháng đạt 72,6 triệu m3, đạt 110,1% kế hoạch 11 tháng, đã hoàn thành kế hoạch khai thác khí thiên nhiên cả năm 2020 vào ngày 27/11/2020, trước 44 ngày so với kế hoạch đề ra.
Dự kiến đến hết năm 2020, Vietsovpetro sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu như: Sản lượng khai thác dầu trong năm 2020 của toàn Vietsovpetro là trên 3,4 triệu tấn, vượt 9,4% kế hoạch; khai thác khí thiên nhiên đạt hơn 77 triệu m3, vượt 9,6% kế hoạch; gia tăng trữ lượng vượt 4% so với kế hoạch; cung cấp về bờ hơn 1,2 tỷ m3 khí, trong đó từ Lô 09-1 đạt gần 228 triệu m3, vượt 51,4% kế hoạch.
Về doanh thu bán dầu của Vietsovpetro trong 11 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2020 đạt thấp hơn kế hoạch đề ra do giá dầu sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, Vietsovpetro đã tiết kiệm chi phí vượt 50% so với kế hoạch; tổng nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận từ hai phía năm 2020 vượt 3% so với kế hoạch.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ngày 3/12, đại diện Vietsovpetro kiến nghị Tập đoàn xây dựng các cơ chế, tạo điều kiện phù hợp để Vietsovpetro tồn tại và phát triển, nhất là cơ chế phát triển mỏ cận biên, mỏ nhỏ, về gia tăng trữ lượng, gia tăng hệ số thu hồi dầu, về chiến lược phát triển điện gió ngoài khơi…
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng khẳng định, không chỉ đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước, Vietsovpetro còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong đảm bảo chủ quyền biển đảo và an ninh quốc phòng đất nước qua các công trình dầu khí ngoài khơi. Vietsovpetro xứng đáng là “Cánh chim đầu đàn”, là “Anh cả đỏ” dẫn dắt của ngành Dầu khí.
Với dự báo về chặng đường phía trước của Vietsovpetro còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, giá dầu giảm, sự suy giảm của các mỏ khai thác lâu năm sản lượng, công tác thăm dò khai thác xa bờ, nước sâu hơn nhiều khó khăn,…
Vì vậy, Vietsovpetro cần xây dựng định hướng, chiến lược phù hợp; nhất là vấn đề nhận thức rõ ràng và có chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi theo hướng trở thành đơn vị dẫn dắt thị trường năng lượng Việt Nam.
Chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng yêu cầu Vietsovpetro rà soát lại tất cả các mặt hoạt động, công tác tái cơ cấu, đầu tư thiết bị, đánh giá lại các giải pháp để từ đó có kế hoạch hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục