Khai thác dầu của Vietsovpetro vượt mức kế hoạch cả năm

16:07' - 29/12/2020
BNEWS Năm 2020, Liên doanh Dầu khí Việt Nga Vietsovpetro dự kiến khai thác được 3,42 triệu tấn dầu, vượt gần 300 nghìn tấn so với kế hoạch được giao và về đích sớm.

Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm cho biết, chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu của toàn Vietsovpetro cán mốc mục tiêu sản xuất sớm hơn 1 tháng, chỉ tiêu sản lượng khai thác khí thiên nhiên cũng đã hoàn thành trước 44 ngày so với kế hoạch được giao.
Về công tác tìm kiếm thăm dò, Vietsovpetro đã kết thúc thi công 6 giếng; gia tăng sản lượng địa chất và thu hồi vượt 4% kế hoạch.
Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, công trình BK21 đã hoàn thành và đưa vào khai thác trước kế hoạch 28 ngày, góp phần hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác dầu năm 2020 và bổ sung sản lượng cho các năm sau.

Theo ông Lâm, năm 2020, Vietsovpetro phải đối mặt với áp lực yêu cầu giảm giá từ các khách hàng truyền thống; việc tìm kiếm, mở rộng cung cấp dịch vụ ra thị trường nước ngoài bị thu hẹp đáng kể trong bối cảnh dịch bệnh, biến động tiêu cực của giá dầu, dẫn đến các dự án bị dừng hoặc hoãn không tiếp tục triển khai.
Để vượt qua các khó khăn này, Vietsovpetro đã triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp ứng phó dịch bệnh COVID-19 trên các công trình sản xuất của Vietsovpetro, đặc biệt là các công trình biển và phương tiện nổi.
Theo đó, Vietsovpetro đã giảm thiểu thuê ngoài, huy động tối đa hàng hóa vật tư trong kho đưa vào sản xuất, tối ưu hóa hệ số luân chuyển vật tư thiết bị, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả, xem xét tạm hoãn thực hiện một số công việc, giãn tiến độ thanh toán.
Với những nỗ lực không ngừng, Vietsovpetro đã tiết giảm chi tiêu đạt trên 105 triệu USD; trong đó hơn 60 triệu USD đến từ các giải pháp gia tăng sản lượng khai thác và tiết giảm chi phí; tổng chi phí sản xuất giảm 17% so với kế hoạch.
Đặc biệt, Vietsovpetro đã đẩy mạnh cung ứng dịch vụ ra bên ngoài như: Các dự án điện gió; các dự án thu gom, nén khí mỏ Thiên Ưng-Đại Hùng và Bể Cửu Long về bờ; vận hành bảo dưỡng an toàn các công trình giàn Rồng-Đồi Mồi, tổ máy nén Train A, hệ thống nén khí trên giàn Thiên Ưng; cung cấp các dịch vụ cho mỏ Nam Rồng-Đồi Mồi và các công trình cho khách hàng HL-HV JOC, TL JOC…
Nhờ vậy, tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài và các hoạt động khác dự kiến vượt 9% kế hoạch.
Năm 2020, Vietsovpetro có 101 sáng kiến được công nhận, giá trị kinh tế làm lợi cho đơn vị đạt 5,27 triệu USD.

Vietsovpetro đã có 5 giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 4 giải pháp đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế và đã tiến hành làm các thủ tục đăng ký 4 đơn xin cấp bằng sáng chế và giải pháp hữu ích cấp Nhà nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục