Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành điện

13:30' - 18/07/2020
BNEWS Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang triển khai áp dụng nhiều giải pháp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn tích cực chỉ đạo, triển khai áp dụng nhiều giải pháp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành điện.
Cụ thể, EVN áp dụng trong phân công, phân cấp, uỷ quyền xây dựng, rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, định mức cho phù hợp với tình hình thực tế; gắn thực hiện việc phân công nhiệm vụ với chịu trách nhiệm được giao; xây dựng và cụ thể hoá tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm; đẩy mạnh các công cụ quản trị hiện đại, tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp. 
Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để chỉ đạo, lãnh đạo Tập đoàn triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, hoàn thành xây dựng Đề án Quản trị nguồn nhân lực trong Tập đoàn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 theo hướng tiếp cận hệ thống quản trị nhân lực hiện đại, tiên tiến của các tập đoàn năng lượng hàng đầu khu vực và châu Á. 
Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã phê duyệt và triển khai Đề án đào tạo chuyên gia trong 6 lĩnh vực chủ chốt; đang tiến hành xây dựng tiêu chuẩn năng lực đối với chuyên gia từng lĩnh vực. Đồng thời, từng bước áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bằng hình thức trực tuyến để tất cả CBCNV có thể tự học tập nâng cao trình độ.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo theo phương thức truyền thống tiếp tục được thực hiện với số lượng trên 230.000 lượt người mỗi năm.
Tập đoàn đã triển khai cải cách hệ thống tiền lương để tiền lương là công cụ quản lý lao động hiệu quả. Theo đó, đã hoàn thành xây dựng cơ chế tiền lương đặc thù, cơ chế khuyến khích hỗ trợ kinh phí đối với người lao động dôi dư bị mất việc làm, cơ chế hỗ trợ thôi việc, nghỉ việc đối với người lao động.
Các đơn vị trong Tập đoàn đã thực hiện đúng các điều khoản tại Thoả ước lao động tập thể được thông qua Hội nghị người lao động. Các chế độ chính sách mới liên quan đến người lao động được các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời. Mối quan hệ giữa người quản lý và người lao động hài hòa, ổn định, hạn chế tối đa xảy ra tranh chấp về lao động.

Tập đoàn đang đảm bảo 100% người lao động có việc làm và thu nhập ổn định phù hợp với mức tăng năng suất lao động và chế độ tiền lương của nhà nước, mặc dù quá trình cơ cấu lại, cổ phần hoá doanh nghiệp giai đoạn vừa qua được đẩy mạnh. Đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ nghỉ dưỡng sức, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và triển khai phòng chống dịch bệnh theo mùa, bệnh nghề nghiệp cho toàn thể người lao động.
Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được tổ chức mới đây đã chỉ ra trong giai đoạn 5 năm tới, Tập đoàn tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, gắn kết với việc bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ; có cơ chế chính sách cụ thể để động viên, khuyến khích, phát huy tốt năng lực sở trường, sự sáng tạo của mỗi cán bộ ở từng vị trí công tác, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, hiện đại.
Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng khuyến khích trọng dụng nhân tài, thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt về chế độ tiền lương, chế độ ưu đãi, chính sách đào tạo, khuyến khích trong học tập, trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, tăng cường cơ chế đánh giá kết quả thực hiện công việc theo hiệu quả, năng suất và chất lượng trên cơ sở áp dụng hệ thống bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard-BSC) và hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất (KPI); áp dụng cơ chế, chính sách giải quyết lao động dôi dư, lao động lớn tuổi, sức khỏe không đáp ứng yêu cầu công việc để tuyển dụng lao động thay thế đảm bảo trình độ, năng lực.
Cùng với việc động viên, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực thực sự cho người lao động, Tập đoàn sẽ xây dựng, chuẩn hoá hệ thống chức danh theo vị trí công việc đối với viên chức quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, cấp bậc công nhân kỹ thuật. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, Tập đoàn xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025 song hành cùng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho CBCNV. Trong đó, chú trọng đào tạo cán bộ chủ chốt đương nhiệm và trong quy hoạch, xây dựng đội ngũ chuyên gia, nguồn nhân lực tài năng và công nhân kỹ thuật lành nghề.
Mặt khác, Tập đoàn cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong đào tạo, xây dựng môi trường hỗ trợ thúc đẩy văn hóa học tập, khuyến khích người lao động tự học tập và phát triển năng lực cá nhân; Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống đào tạo nội bộ, bài giảng nội bộ tại các đơn vị và Tập đoàn, hướng tới chuẩn hóa năng lực để  từng bước nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật. 
Đặc biệt, Tập đoàn sẽ chủ động hợp tác đào tạo với nước ngoài trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Tập đoàn như năng lượng mới và tái tạo, quản lý và vận hành thị trường điện, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực quản lý, khoa học và công nghệ ngành điện.
Ngoài ra, Tập đoàn sẽ phấn đấu hàng năm sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, tăng năng suất lao động, trích lập đủ các quỹ phúc lợi, khen thưởng, thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định. Đây là cơ sở đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục