1. >
Chuyển động DNDN cần biếtDN & Cộng đồng

Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng các dự án điện

Facebook Share

BNEWS.VN Hệ thống IMIS được thiết kế dựa trên các thực tiễn trong quản lý các công trình đầu tư xây dựng tại dự án nhà máy điện, lưới điện đã được áp dụng tại các đơn vị thi công trong và ngoài nước.

Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng các dự án điện

Với mục đích hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao năng lực quản lý dự án và chất lượng dự án đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (Investment Management Information System – gọi tắt là IMIS) của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin (EVNICT) trực thuộc EVN đã được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin - CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn là sản phẩm tiêu biểu của ngành phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam và đạt danh hiệu Sao Khuê năm 2018.

Mô hình tổng thể triển khai hệ thống. Ảnh: Hoàng Dũng/TTXVN

Bắt đầu xây dựng phần mềm từ tháng 8/2014 và triển khai diện rộng từ tháng 12/2016, IMIS cung cấp các chức năng, công cụ quản lý, theo dõi, xử lý các công việc trong dự án đầu tư một cách tổng thể toàn bộ vòng đời của dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư.

Việc phát triển, xây dựng và triển khai hệ thống Quản lý Đầu tư xây dựng được tuân thủ theo Quyết định 364/QĐ-CNTT ngày 30/12/2014 về quy định khung Quy trình phát triển phần mềm Trung tâm Công nghệ thông tin đang được triển khai tại EVNICT.

Ông Lê Quốc Anh, Trưởng dự án cho biết, hệ thống IMIS được thiết kế dựa trên các thực tiễn trong quản lý các công trình đầu tư xây dựng tại dự án nhà máy điện, lưới điện đã được áp dụng tại các đơn vị thi công trong và ngoài nước. Hệ thống cho phép kết nối, tích hợp với các phần mềm EOffice, web Đấu thầu của EVN, tích hợp các dữ liệu liên quan đến đấu thầu, văn bản, hồ sơ tương ứng trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án.

Hệ thống ngoài việc cung cấp công cụ quản lý toàn bộ quá trình phê duyệt tài liệu thiết kế thi công đối với các gói thầu EPC; Quản lý chặt chẽ về tài liệu thiết kế cũng như các vòng phê duyệt, nâng cao chất lượng thực hiện của nhà thầu cũng như đơn vị tư vấn, còn xây dựng dữ liệu nhà thầu dùng chung trong toàn Tập đoàn, đáp ứng mục tiêu quản lý, đánh giá các nhà thầu đã và đang làm các dự án trong Tập đoàn, là cơ sở để xét các gói thầu thực hiện trong tương lai. Giảm tối thiểu các rủi ro trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho các Dự án.

Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng được triển khai thành 13 site dữ liệu chính, bao gồm: Tại công ty mẹ Tập đoàn; Dữ liệu tại 9 Tổng công ty và 3 ban quản lý dự án (QLDA) là Nhiệt điện Thái Bình, Nhiệt điện Duyên Hải, Nhiệt điện Vĩnh Tân.  

Với chức năng Quản lý phê duyệt tài liệu thiết kế thi công của phần mềm, hiện tại đối với các công trình nguồn điện có sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài theo hợp đồng EPC, việc phê duyệt tài liệu thiết kế thi công có 3 bên tham gia bao gồm: chủ đầu tư – tư vấn – nhà thầu.

Tất cả quá trình phê duyệt từ 20.000-30.000 bản vẽ thi công đối với một dự án sẽ được quản lý chặt chẽ với hai quy trình trong module quản lý phê duyệt tài liệu thiết kế thi công.

Để giám sát thi công dự án lưới Truyền tải, Module giám sát thi công dự án lưới Truyền tải phục vụ Ban quản lý dự án là tự động thống kê tình hình thực hiện đối với phần móng và phần kéo dây dựa trên dữ liệu cán bộ giám sát ngoài công trường nhập vào.

Người quản lý tại Ban quản lý dự án có thể biết chắc chắn về nhật ký thi công, hình ảnh thi công, vị trí thi công, thời gian thi công do tư vấn giám sát cập nhật. App giám sát được thiết kế để có thể thực hiện chụp ảnh thi công, hay nhật ký thi công cho từng giai đoạn thi công của mỗi vị trí cột trong lưới điện đầu tư.

App sẽ sử dụng công nghệ GPS có sẵn trong các thiết bi di động để ghi các thông tin về vị trí, thời điểm của hình ảnh và gửi về cơ sở dữ liệu của Ban quản lý, đảm bảo các hình ảnh gửi về đúng với thực tế ngoài công trường.

Theo ông Lê Quốc Anh, hệ thống Quản lý quản lý đầu tư xây dựng được phát triển trên nền tảng công nghệ Microsoft .NET Framework, kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến của thế giới Microsoft SQL server, đảm bảo được các yêu cầu phát triển ứng dụng trên nhiều nền database và nhiều giao diện tương tác với người sử dụng (Web-Application).

Hệ thống chạy trong môi trường trình duyệt Web, dễ cài đặt, triển khai và vận hành trong môi trường LAN, WAN và Internet. Các chức năng chương trình có thể được thao tác hoặc bằng chuột hoặc bằng bàn phím.

Hệ thống IMIS được xây dựng trên nguyên tắc thừa kế kinh nghiệm từ các hệ thống dùng chung của Tập đoàn như Hệ thống quản lý Tài chính Kế toán – Vật tư – Tài sản cố định (FMIS), Hệ thống quản lý nhân sự (HRMS)…, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ quản lý đầu tư xây dựng với quy trình chặt chẽ.

Nâng cao chất lượng dự án đầu tư xây dựng là tiền đề cho việc tiết kiệm chi phí sửa chữa, thay thế, cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành dự án sau này. Đặc biệt đối với ngành điện, các dự án đầu tư xây dựng thường sử dụng vốn rất lớn, việc thay thay thế, sửa chữa do đơn vị thi công không làm đúng với thiết kế và quy trình chất lượng sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn về mặt kinh tế. Để giải quyết vấn đề này, phần mềm hệ thống IMIS đã giải quyết 2 khâu lớn, một là lựa chọn nhà thầu và hai là giám sát thi công.

Đối với lựa chọn nhà thầu, kho dữ liệu nhà thầu và công tác chấm điểm đánh giá nhà thầu thống nhất trong toàn EVN, đã giúp cho Tập đoàn, các Tổng công ty, các Ban quản lý khi lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án có thêm các thông tin, chất lượng, quá khứ làm với các dự án trong EVN của các nhà thầu nộp hồ sơ, từ đó nâng cao được việc lựa chọn nhà thầu có năng lực tốt, giúp cho chất lượng thi công được đảm bảo.

Tổng quan các chức năng phần mềm quản lý đầu tư xây dựng. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Đối với giám sát thi công, việc ứng dụng các chức năng của module giám sát, giúp cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án nắm bắt được chính xác chất lượng, thời điểm thi công của nhà thầu. Từ đó nâng cao được trách nhiệm của nhà thầu trong thi công.

Hệ thống Quản lý đầu tư xây dựng của EVN ngay từ trong quá trình bắt đầu xây dựng đã đáp ứng khả năng quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư xây dựng được sử dụng thông qua các chức năng đăng ký và giao kế hoạch. Đồng thời, giải quyết vấn đề then chốt nhất của đơn vị quản lý dự án là làm sao kiểm soát chất lượng thiết kế, thi công dự án qua các chức năng phê duyệt tài liệu thiết kế dự án và giám sát quá trình thi công dự án dựa trên hình ảnh định vị.

Tính đến nay, hệ thống IMIS đang áp dụng trên 200 đơn vị; trong đó có 25 đơn vị cấp 2 và Tổng công ty thành viên, 183 đơn vị cấp 3.

Cụ thể, EVN hiện đã xây dựng và quản lý được hệ thống thông tin về dự án đầu tư xây dựng thống nhất đến tận các đơn vị quản lý cấp 3. Cho phép các ban chức năng của Tập đoàn dễ dàng kiểm soát tình hình kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, thi công xây dựng và chi phí dự án. Kho dữ liệu dự án đầu tư xây dựng thống nhất và đồng bộ trong toàn EVN, cho phép quản lý xuyên suốt đến từng dự án. Kho dữ liệu nhà thầu đã có thông tin của 8.024 nhà thầu đã tham gia thực hiện các gói thầu trong EVN.

Đối với Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình là một trong những đơn vị áp dụng thí điểm đầu tiên phần mềm IMIS, tính đến thời điểm dự án Nhiệt điện Thái Bình hòa đồng bộ tổ máy số 1 đã quản lý được 25.194 tài liệu do nhà thầu đệ trình, 14.867 tài liệu của tư vấn và 14.763 tài liệu của chủ đầu tư, 33/33 gói thầu,  44/44 hợp đồng.

Phần mềm IMIS giải quyết được triệt để việc phê duyệt tài liệu giữa chủ đầu tư với đơn vị tư vấn và nhà thầu khi khối lượng tài liệu cần phê duyệt rất lớn, nếu chậm trễ trong quá trình phê duyệt hoặc không quản lý được thời hạn, lịch sử... việc phê duyệt khối tài liệu lớn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.


Đối với Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân, là đơn vị QLDA thực hiện quản lý nhiều dự án lớn của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân. Đây cũng là đơn vị đầu tiên áp dụng triển khai module Phê duyệt Tài liệu với sự tham gia của các đơn vị bên ngoài (nhà thầu, tư vấn) và thí điểm thực hiện quản lý chất lượng dự án thông qua giám sát thi công kết hợp hình ảnh.

Chỉ tính riêng dự án Vĩnh Tân 4 Mở rộng khởi công từ 15/05/2016 đến nay đã cập nhật được 14.430 tài liệu do nhà thầu đệ trình, 1.738 tài liệu tư vấn, 2.191 tài liệu của chủ đầu tư, 3.372 nhật ký giám sát và 1.077 hình ảnh thi công tại công trường.

Đặc biệt đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là đơn vị quản lý lưới điện rộng khắp cả nước gồm các dự án lớn từ lưới điện 220kV trở lên; trong đó có nhiều dự án trọng điểm Quốc gia. Do vậy đây cũng là đơn vị sử dụng đầy đủ các chức năng của phần mềm và là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm chức năng Giám sát thi công dự án lưới điện nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án thông qua việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thi công công trình dựa trên hệ thống hình ảnh, nhật ký giám sát tại hiện trường.

Tính đến tháng 7/2018, EVNNPT đã đưa 50 dự án trong giai đoạn thi công vào giám sát với 139.207 nhật ký giám sát đường dây, 30.177 nhật ký giám sát trạm, 37.466 hình ảnh thi công đường dây, 41.694 hình ảnh thi công trạm, 24.058 biên bản nghiệm thu các dự án đường dây và 4.939 biên bản nghiệm thu dự án trạm.

Phân tích về hiệu quả xã hội của hệ thống phần mềm IMIS, Trưởng dự án Lê Quốc Anh cho rằng, việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngày càng là yếu tố quyết định cho việc phát triển nền kinh tế, đặc biệt trong thời điểm đất nước  tham gia hội nhập với khu vực và thế giới. Điện năng là loại mặt hàng đặc biệt gắn với toàn bộ xã hội.

Để nâng cao chất lượng cung cấp điện năng, đảm bảo nguồn năng lượng dồi dào cho đất nước thì việc nâng cao chất lượng các công trình điện trong quá trình đầu tư xây dựng được coi là yếu tố rất quan trọng. Do vậy, với các chức năng, công nghệ áp dụng trong phần mềm quản lý đầu tư xây dựng, đã và đang đóng góp rất lớn trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án điện.

Theo ông Lê Quốc Anh, năm 2019, phần mềm IMIS sẽ được nâng cấp về công nghệ, về mô hình kiến trúc, về chức năng nhiệm vụ, tự động đánh giá các mốc tiến độ chính trong mỗi giai đoạn, bổ sung giám sát quá trình chế tạo thiết tạo thiết bị, tự động đánh giá năng lực nhà thầu, kết nối với các hệ thống khác để đánh giá hiệu quả đầu tư và tiếp tục đảm bảo tính minh bạch trong quá trình quản lý đầu tư... Hiện các dự án như Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 Mở rộng, đường dây 500kV mạch 3, các dự án chống quá tải... cũng đang áp dụng phần mềm này./.

Xem thêm:

>>EVN sẽ lấy ý kiến về mẫu hóa đơn tiền điện mới

>>Hoàn thiện quy trình quản lý và dịch vụ khách hàng

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Những năm gần đây đã nhiều ý kiến được đưa ra giữa cái được và mất khi chính thức cấm sử dụng amiang trắng, Chính phủ đã chỉ đạo sử dụng có kiểm soát amiang trắng, vì điều này phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội bên cạnh đó nhiều ý kiến phân tích từ các chuyên gia cũng cho rằng, cần phải có một lộ trình cụ thể và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cấm loại vật liệu này.

ncif