Nét riêng trong phong trào thi đua yêu nước ngành than

11:11' - 06/11/2020
BNEWS Với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” gìn giữ và phát huy 84 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của lớp lớp công nhân thợ mỏ với những nét đặc thù của ngành đã tạo nên một bản sắc riêng của TKV.

Hoạt động thi đua, khen thưởng hiện đã trở thành động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần để Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) phát triển bền vững.

Với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được gìn giữ và phát huy 84 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của lớp lớp công nhân thợ mỏ với những nét đặc thù của ngành đã tạo nên một bản sắc riêng của TKV. Từ đó, đóng góp không nhỏ vào không khí thi đua sôi nổi và những cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh của cả nước.
*Bản sắc thi đua
Tập đoàn TKV cho biết,  quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thi đua, các phong trào thi đua do TKV phát động đều bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên.

Hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua đã thường xuyên được đổi mới, linh hoạt và hiệu quả hơn. Từ những phong trào có tính đặc thù và phạm vi hẹp trong các đơn vị sản xuất than đã dần lan tỏa, phát triển rộng sang lĩnh vực sản xuất khoáng sản và các lĩnh vực khác, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đồng bộ trong toàn Tập đoàn.
Một số phong trào thi đua tiêu biểu mang dấu ấn riêng của TKV như: thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch phối hợp kinh doanh - đây là phong trào thi đua lớn, ở cấp độ thi đua toàn diện giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn với nhau.

Hay như thi đua lao động sáng tạo, giành năng suất kỷ lục, năng suất dẫn đầu Tập đoàn - đây là phong trào thi đua chuyên đề mang sắc thái riêng, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của Tập đoàn; Thi đua đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình các dự án đầu tư, các công trình quan trọng quyết định đến sự phát triển chung của Tập đoàn; Thi đua “Lao động giỏi, thu nhập cao”, thợ giỏi ngành Than, phong trào thi đua và bầu chọn người lao động tiêu biểu xuất sắc hàng quý; Thi đua đổi mới công nghệ, đào lò chống bằng neo, cơ giới hóa, tự động hóa, tiết kiệm chi phí…

Đặc biệt, các nội dung của phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được TKV vận dụng sáng tạo, lồng ghép vào các phong trào thi đua cụ thể để triển khai tới tất cả các đơn vị thành viên theo các chuyên đề.

Việc tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến  là một nội dung quan trọng của hoạt động thi đua và  được các cấp ủy đảng, lãnh đạo Tập đoàn TKV chỉ đạo. Qua các phong trào thi đua, những nhân tố tích cực, những tấm gương sáng trong lao động sản xuất đã được phát hiện, bồi dưỡng và được tạo điều kiện phát huy vai trò tiên phong, lôi cuốn đồng nghiệp cùng tích cực thực hiện tốt hơn nhiệm vụ hàng ngày của đơn vị.
Tập đoàn TKV cho biết, phong trào thi đua nhân rộng điển hình tiên tiến đã có kết quả nổi bật. Trong 5 năm từ 2015-2019, Tập đoàn đã có 21.303 sáng kiến được công nhận, 19.313 sáng kiến đưa vào áp dụng hiệu quả mang lại giá trị làm lợi toàn TKV là 2.550 tỷ đồng.

Tập đoàn cũng đã có 123 cán bộ, công nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Huy hiệu Lao động sáng tạo; 250 lượt tổ/đội đạt và vượt mức năng suất Tập đoàn giao hàng năm, được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tập đoàn… Qua các phong trào thi đua, nhiều nhân tố tích cực, tấm gương sáng trong lao động sản xuất và công tác được phát hiện, bồi dưỡng, được các cấp vinh danh.
Bên cạnh đó, 5 năm qua, mặc dù sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, TKV luôn quan tâm, chủ động thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội bằng những nội dung cụ thể.
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TKV đã hỗ trợ 3 huyện nghèo theo chương trình 30a với số tiền 84 tỷ đồng để các địa phương xây dựng trường học, trạm y tế, xây chợ, làm đường giao thông; quan tâm hỗ trợ các địa phương nơi có các hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung của Tập đoàn.
*Tôn vinh những thành quả
Theo Tập đoàn TKV, song song với phát động các phong trào thi đua sôi nổi, việc  khen thưởng của TKV nhiều năm qua luôn có những đổi mới tích cực nhằm ghi nhận kịp thời và tôn vinh xứng đáng những thành quả đạt được của cán bộ công nhân viên  toàn Tập đoàn.

Ngoài nguyên tắc khen thưởng đúng đối tượng, đúng mức độ thành tích, kịp thời và đảm bảo chất lượng, Tập đoàn vẫn luôn chú trọng và đặc biệt quan tâm ưu tiên khen thưởng cho các tập thể nhỏ là các tổ/đội/công trường sản xuất và những người lao động trực tiếp.

Số lượng các tổ, đội, phân xưởng sản xuất, công nhân, nhân viên được khen thưởng các cấp chiếm tỷ lệ trên 50% tổng số đối tượng được khen thưởng. Đây đã trở thành “khuôn mẫu”, là tiêu chí đánh giá về công tác khen thưởng của các đơn vị.

Từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, việc tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng người lao động luôn được thực hiện trang trọng, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận đối với sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của đơn vị và Tập đoàn. Từ đó, có tác dụng khích lệ, tạo sức lan tỏa và lôi cuốn mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong Tập đoàn ngày càng phát triển.

Ngoài việc xét khen tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp cơ sở và cấp Tập đoàn hàng năm theo quy định, việc khen thưởng trong Tập đoàn được thực hiện với nhiều hình thức và cấp độ một cách linh hoạt, sinh động và sáng tạo.

Để động viên, khích lệ trực tiếp và kịp thời người lao động trong các phong trào thi đua, Tập đoàn đã có các hình thức khen thưởng bằng những danh hiệu vinh dự dành riêng cho thợ mỏ như: Cờ thi đua của TKV cho các tập thể dẫn đầu mỗi phong trào, mỗi nội dung thi đua; “Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang”, “Thợ giỏi cấp TKV”… kết hợp với khuyến khích bằng tiền thưởng, được đi thăm quan du lịch trong và ngoài nước, ưu tiên xét lên lương trước thời hạn, được lựa chọn đào tạo nâng cao trình độ…
Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã tôn vinh “Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang” cho 13.500 cán bộ công nhân; tặng 145 cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh, phong trào thi đua chăm lo đời sống người lao động; trao tặng 1.325 Bằng khen….
TKV cho biết, từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, việc xét khen thưởng luôn gắn liền với thành tích trong các phong trào thi đua, là kết quả, là khâu cuối của việc tổ chức phong trào thi đua. Với mỗi đơn vị, mỗi lĩnh vực hoạt động, nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua có sự linh hoạt, phù hợp với tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của đơn vị, của lĩnh vực đó song luôn có tiêu chí, tiêu chuẩn, mục tiêu cụ thể làm căn cứ để tổng kết, đánh giá và tôn vinh, khen thưởng.
Giai đoạn 2020-2025 đóng vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển của TKV với một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khó khăn, thử thách của giai đoạn mới, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước càng phải được phát huy, đẩy mạnh và công tác khen thưởng càng phải được chú trọng làm tốt hơn nữa. Đây sẽ trở thành một công cụ quản lý và là biện pháp điều hành hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của TKV trong chặng đường phát triển mới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục