1. >

Ngăn chặn các hành vi lợi dụng cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp để trục lợi

Facebook Share

BNEWS.VN Chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp để trục lợi.

Ngăn chặn các hành vi lợi dụng cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp để trục lợi

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của Ban Chỉ đạo đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và trật tự đô thị (Ban Chỉ đạo 197) thành phố Hà Nội tại chương trình triển khai công tác năm 2018, tổ chức ngày 31/1.

Cùng với nhiệm vụ trên, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội chú trọng đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại kinh tế, các hoạt động lợi dụng đầu tư phát triển kinh tế để thực hiện các hành vi phạm pháp.

Song song với những biện pháp đấu tranh phòng ngừa trên lĩnh vực an ninh kinh tế, năm 2018, các lực lượng trong Ban Chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố vào những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng và tình hình phức tạp nổi lên.

Trước mắt, Công an Hà Nội thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; duy trì và mở rộng, xây dựng mới các mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao như mô hình 141, 142, các tổ công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại các bệnh viện lớn.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu các thủ trưởng các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố trong năm 2018 nâng cao hiệu quả phối hợp, không đùn đẩy trong thực hiện chuyên đề đảm bảo trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục và coi đây là công tác trọng tâm, thường xuyên.

Công an thành phố - lực lượng nòng cốt, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cần phối hợp hiệu quả với các thành viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng và văn minh đô thị; tổ chức tốt công tác nắm tình hình, trọng tâm là bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trên địa bàn Thủ đô; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự công cộng.

Năm 2017, các lực lượng trong Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, ổn định; đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ, cuộc diễn ra trên địa bàn thành phố; bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình và kế hoạch công tác của các Bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội.

Năm 2017, các lực lượng đã phát hiện 4.806 vụ phạm pháp hình sự; điều tra, khám phá 4.509 vụ, 8.394 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, đạt tỷ lệ 82,9%.../.

Xem thêm:

>>>Cổ phần hóa: Mục tiêu là ngăn chặn thất thoát vốn Nhà nước

>>>Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đã có thay đổi về chất

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Việt Nam đang hướng tới một nền sản xuất có năng suất lao động cao trên cơ sở giảm giá thành, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, việc ứng dụng robot trong sản xuất hiệu quả đang là thắc mắc của nhiều chuyên gia.

ncif