Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng

18:16' - 26/06/2020
BNEWS Năm 2020, Ngân hàng Bản Việt xác định là một năm không dễ dàng do những ảnh hưởng của COVID-19. Vì vậy, định hướng kinh doanh của ngân hàng tập trung vào chất lượng tăng trưởng để tạo sự bền vững.
Ngày 26/6 tại Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 với các chỉ tiêu khá thận trọng. Cụ thể, tổng tài sản đặt mục tiêu tăng 16% so với năm 2019, tổng huy động vốn và dư nợ cấp tín dụng đều tăng 17% và lợi nhuận trước thuế tăng 27%.
Năm 2020, VietCapitalBank xác định là một năm không dễ dàng do những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, định hướng kinh doanh được đưa ra bám sát tình hình thực tế với sự thận trọng nhất định, để đạt được sự tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định, bền vững và tạo đà phát triển trong giai đoạn thực hiện Chiến lược phát triển 2020 - 2022.
Năm 2020, ngân hàng tiếp tục đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng: quy mô tăng trưởng không nóng mà tập trung vào hiệu quả, bền vững; quản lý chặt hoạt động cấp tín dụng và nợ xấu trong bối cảnh mới. Đặc biệt, VietCapitalBank tập trung phát triển nhanh ngân hàng số để có những dấu ấn đột phá trên thị trường.
Trong 5 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã sạch nợ xấu tại Công ty Quản lý tài sản (VAMC), tiếp tục tiến nhanh trên lộ trình phát triển ngân hàng số với việc mở rộng hợp tác với các công ty fintech.
Đại hội cũng đã bầu ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm: ông Lê Anh Tài, bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Ngô Quang Trung, ông Vương Công Đức và ông Nguyễn Nhất Nam. Ban Kiểm soát gồm: bà Phan Thị Hồng Lan và ông Lê Hoàng Nam.
Năm 2019, tổng tài sản VietCapitalBank đạt 52 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước đó; tổng huy động vốn đạt hơn 47 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 35 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt xấp xỉ 12% và 14%; lợi nhuận trước thuế tăng 36% so với năm 2018.
Ngân hàng TMCP Bản Việt cũng là một trong 12 ngân hàng đầu tiên được chấp thuận triển khai sớm Basel II (Hiệp ước Basel thế hệ II), đồng thời chính thức khởi động triển khai Basel II nâng cao./.

>>>Vietcombank để ngỏ mục tiêu lợi nhuận 2020, chỉ tiêu nợ xấu tăng gần gấp đôi


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục