Ngành nông nghiệp rà soát đảm bảo mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính

13:00' - 28/02/2020
BNEWS Thứ trưởng Hà Công Tuấn yêu cầu, muốn cải cách hành chính tốt, các đơn vị chức năng của Bộ thời gian tới đây phải rà soát lại các đầu việc, các thủ tục.
Hội nghị Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN
Tại hội nghị Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28/2 tại Hà Nội, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn yêu cầu, muốn cải cách hành chính tốt, các đơn vị chức năng của Bộ thời gian tới đây phải rà soát lại các đầu việc, các thủ tục.
“Việc rà soát là rất khó, không đơn giản nhưng các đơn vị phải thực sự nghiêm túc. Hiện có những thông tư sửa đổi rất nhiều, nhưng vẫn chồng chéo. Vì vậy, phải làm sao thống nhất được để đảm bảo mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính thực sự.”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nói.
Về vấn đề chậm trễ triển khai cung cấp dịch vụ công, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho hay, các đơn vị chức năng của Bộ  phải làm nhanh hơn nữa, để kết nối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Chính phủ và các bộ, ngành khác.
“Phía văn phòng là đầu mối thực hiện phải báo cáo hàng tháng xem làm được gì, tình trạng chuẩn hóa công bố đến đâu, triển khai được bao nhiêu thủ tục, ở cấp nào.”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn chỉ đạo.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiều nhiệm vụ triển khai cải cách của Bộ còn chậm so với yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó, có việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
Đến hết năm 2019, Bộ mới có tổng số 46 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 bao gồm: 16 thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và 30 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong tổng số 255 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.
Trong khi Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ yêu cầu các Bộ thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4.
Ngoài ra, về thống nhất một đầu mối kiểm tra chuyên ngành, mặc dù Lãnh đạo Bộ đã tập trung chỉ đạo rất quyết liệt nhưng việc triển khai còn nhiều vướng mắc. Hạ tầng kĩ thuật, hệ thống thông tin chưa đồng bộ, thiếu kết nối trên diện rộng, chia sẻ thông tin qua mạng còn hạn chế giữa các đơn vị trong Bộ.
Bên cạnh đó, mức độ bảo mật an toàn, an ninh chưa cao; ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng nhất về công nghệ phát triển do sử dụng công nghệ và nền tảng khác nhau tại các thời điểm khác nhau dẫn đến sự lạc hậu về công nghệ xây dựng các phần mềm, cơ sở dữ liệu và Cổng Thông tin điện tử, website của đơn vị.
Báo cáo về nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay, trong năm qua, Bộ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngành nghề kinh doanh có điều kiện; điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo chỉ tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, lĩnh vực nông nghiệp hiện có 272 điều kiện kinh doanh; đã bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa 251 điều kiện kinh doanh, trong đó bãi bỏ 115 điều kiện kinh doanh; 136 điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa.
Về triển khai cơ chế một của quốc gia, đến hết năm 2019, Bộ đã hoàn thành kết nối 16 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia. Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ hoạt động ổn định; Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ hoạt động ổn định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cung cấp 30 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4. Cổng thông tin điện tử thường xuyên cập nhật, rà soát, công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cho hay, trong năm 2020, Bộ sẽ nỗ lực để cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; tích hợp lên Cổng dịch vụ quốc gia theo lộ trình.
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục