Nghệ An: Yêu cầu xây dựng kế hoạch giải ngân ngay trong tháng 2/2021

07:06' - 23/01/2021
BNEWS Tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu ngay trong tháng 2/2021 các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân từng tháng cho từng dự án; định kỳ 10 ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư sẽ rà soát, cập nhật số liệu giải ngân và báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, gửi thông báo kết quả giải ngân đến các sở, ngành, địa phương để đốc thúc tiến độ giải ngân.
Cùng với đó, tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh và các chủ đầu tư nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2021 đã phân bổ; nắm bắt khó khăn của cơ sở tại các công trình, dự án để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm như: đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò; đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền; đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò; đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đặc biệt là đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò để đảm bảo thông xe trong quý I/2021.
Tại Nghệ An việc xây dựng kế hoạch đầu tư công cơ bản đảm bảo trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật; kế hoạch đầu tư công hàng năm thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được giao; tỷ lệ thực hiện và giải ngân hàng năm đạt từ 92-95% kế hoạch giao.
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác giải phóng mặt bằng nhiều công trình dự án chậm; một số nguồn vốn chưa được giao, chậm phân bổ chi tiết.
Hiện nay cùng với các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định; tăng cường quản lý dự án, quản lý chất lượng và quyết toán dự án hoàn thành; tập trung nguồn vốn đầu tư công gắn với việc khai thác tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác.
Gắn với đó ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh; ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng khó khăn khác; hạn chế bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư./.

>>Hà Nội: Giải ngân vốn đầu tư công sẽ ở Top khá của cả nước


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục