Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

11:04' - 08/10/2020
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về công tác nhân sự.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1018/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hôi phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lâm Thị Hương Thành, kể từ ngày 18/9/2020.
Tại Nghị quyết số 1017/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Văn Hạnh, kể từ ngày 18/9/2020.
Tại Nghị quyết số 1016/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Lê Quân chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục