Nhiều doanh nghiệp chưa chú trọng phát triển văn hoá doanh nghiệp

17:46' - 07/03/2019
Bnews Hội nghị đánh giá tình hình triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2016-2018 đã diễn ra ngày 7/3 tại Hà Nội.
Người tiêu dùng mua hàng bình ổn thị trường tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op - Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN

Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn nếu rõ: Trong giai đoạn 2016-2018 Hiệp hội đã chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức; không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động cùng một số văn bản khác. Các văn bản này là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động của hiệp hội, góp phần tạo sự phát triển bền vững, hướng đi đúng đắn cho hiệp hội…
Bên cạnh những thuận lợi, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam nhận thấy còn nhiều khó khăn trong hoạt động. Đầu tiên là nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong xã hội có lúc, có nơi chưa đầy đủ, đúng tầm.
Các ý kiến của đại biểu dự hội nghị cũng nêu rõ: Trong hệ thống doanh nghiệp, trừ một số doanh nghiệp lớn, thương hiệu uy tín đã xây dựng được văn hóa doanh nghiệp đúng tầm thì nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng đến việc này.

Nhiều doanh nghiệp tự nhận là đã có văn hóa doanh nghiệp do người lãnh đạo doanh nghiệp quy định nhưng thực chất họ chưa hiểu rõ bản chất văn hóa doanh nghiệp. Ở nhiều doanh nghiệp văn hóa của doanh nghiệp chưa đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh doanh, thậm chí chính là rào cản lớn cho sự sáng tạo – yếu tố rất cần để doanh nghiệp phát triển bền vững…
Do đó, trong thời gian tới, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho xã hội, doanh nghiệp để tạo ra sự thay đổi trong nhận thức, hành động liên quan đến xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua đã ký kết triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” do Thủ tướng phát động tại 33 tỉnh, thành phố. Nhưng trên thực tế việc triển khai chương trình phối hợp với địa phương để đến với doanh nghiệp còn lúng túng, bất cập, chưa có lộ trình, bước đi bài bản, hiệu quả.

Trong thời gian tới Hiệp hội tiếp tục triển khai cuộc vận động ở 30 tỉnh, thành phố còn lại ở ba khu vực: Đồng bằng Bắc Bộ (chín tỉnh, thành phố); Đông Nam Bộ (8 tỉnh, thành phố), Tây Nam Bộ (13 tỉnh, thành phố). Hiệp hội cũng đề xuất tổ chức Diễn đàn “Chính phủ với văn hóa doanh nghiệp”; tổ chức Festival văn hóa doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 11/2019...
Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các doanh nhân, doanh nghiệp và công dân Việt Nam quan tâm đến việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, cạnh tranh lành mạnh…

Nhiệm vụ cốt yếu và cũng là lý do tồn tại của Hiệp hội là xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế có hiệu quả.
Trong giai đoạn 2016-2018, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động tiến hành nhiều công việc để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” do Thủ tướng phát động.

Trong đó, các đơn vị chức năng đã xây dựng bộ tiêu chí “Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” để có đánh giá cụ thể về doanh nghiệp, căn cứ để trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu”. Diễn đàn quốc tế với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp – Nền tảng để phát triển bền vững” cũng được tổ chức, đồng thời ra mắt Đại sứ Văn hóa doanh nghiệp.

Festival Văn hóa doanh nghiệp “Bản sắc và hội nhập”cũng được tổ chức tại Hà Nội với nhiều hoạt động thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Hiệp hội rất chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn thông qua hoạt động của Viện Văn hóa kinh doanh…/.
Xem thêm:

>>Bước tiến mới trong nỗ lực đưa ZTE trở lại hoạt động kinh doanh

>>Ra mắt Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục