OCB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 30% trong năm 2022

19:21' - 03/04/2022
BNEWS Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước.

Huy động vốn tăng 23% lên 155.003 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng 25% lên 129.493 tỷ đồng. Tổng tài sản của ngân hàng tăng tương ứng 25% lên mức 230.112 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1%.

Định hướng hoạt động năm 2022 của OCB là tập trung tăng trưởng quy mô khách hàng, hoạt động bán lẻ và các phân khúc ưu tiên của ngân hàng, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, lộ trình chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hệ thống quản trị rủi ro theo các chuẩn mức quốc tế...

 

Riêng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25%, OCB cho biết sẽ còn phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, một nội dung đáng chú ý khác tại đại hội lần này của OCB là phương án tăng vốn điều lệ lên gần 18.000 tỷ đồng.

Theo đó, trong phương án trình đến cổ đông, OCB cho biết sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và 0,88 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Ngân hàng Aozora (Nhật Bản). Phương án này ngân hàng đang thực hiện, đã nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước và đang chờ chấp thuận.

Đồng thời, OCB dự kiến phát hành hơn 412,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30% sau khi các phương án trên hoàn tất. Như vậy, vốn điều lệ sau khi hoàn thành sẽ tăng thêm 4.186 tỷ đồng, lên mốc gần 17.885 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ tăng vốn sẽ được OCB sử dụng để đầu tư công nghệ thông tin, nâng cấp tài sản, xây dựng cơ bản, trang bị tài sản cố định, công cụ lao động và bổ sung nguồn vốn kinh doanh đầu tư và cho vay; trong đó, riêng nguồn vốn bổ sung cho kinh doanh, đầu tư và cho vay chiếm tới hơn 3.277 tỷ đồng.

Dự kiến đại hội lần này còn trình cổ đông phê duyệt tổng mức ngân sác, thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ của OCB...

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của OCB tăng 25%, đạt 5.519 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra. Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ mức 1,42% năm 2020 xuống còn 0,97% vào cuối năm 2021. Chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) được cải thiện từ 29,1% xuống còn 26,9%. Tỷ suất lợi nhuận bình quân trên tài sản (ROAA) và trên vốn chủ sở hữu (ROAE) lần lượt đạt 2,59% và 22%.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của OCB sẽ diễn ra vào 8h00 ngày 23/4/2022 tại Tp. Hồ Chí Minh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục