1. >

Phó Tổng Giám đốc cao cấp của ANA sẽ tham gia HĐQT Vietnam Airlines

Facebook Share

BNEWS.VN Vietnam Airlines sẽ trình Đại hội cổ đông bất thường việc bổ sung thành viên HĐQT vào ngày 20/2.

Phó Tổng Giám đốc cao cấp của ANA sẽ tham gia HĐQT Vietnam Airlines

ANA cử lãnh đạo cao cấp tham gia HĐQT Vietnam Airlines. Ảnh: ANA

Tập đoàn Hàng không Nhật Bản ANA Holdings (ANA) chính thức cử Phó Tổng giám đốc cao cấp, Giám đốc kế hoạch chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương tham gia ứng cử bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines).

Thông báo này sẽ được đưa ra lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường của Vietnam Airlines năm 2017, tổ chức ngày 20/2.

Theo đó, ông Koji Shibata (quốc tịch Nhật Bản), sinh năm 1957, được Tập đoàn hàng không ANA cử làm người đại diện phần vốn và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hãng tại Vietnam Airlines.

Ông Kojji Shibata là người được đào tạo trong lĩnh vực Nghiên cứu Quốc tế, đã có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực hàng không và hiện đang giữ chức Phó Tổng giám đốc cao cấp, Giám đốc kế hoạch chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương.

ANA đã trở thành đối tác chiến lược của Vietnam Airlines trong năm 2016. Theo điểm a khoản 4 Điều 44 Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP quy định “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên… tham gia Hội đồng quản trị”, trong khi đó ANA đã nắm giữ 107.668.938 cổ phần, tương đương 8.711% vốn điều lệ.

Do đó, ANA được phép giới thiệu một người tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Bên cạnh việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietnam Airlines nhiệm kỳ 2015 -2020, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, Vietnam Airlines sẽ báo cáo kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; thông qua chủ trương thực hiện bán và thuê lại (sale and lease back) 4 máy bay có lịch nhận năm 2017.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tối qua theo giờ Việt Nam (18/03/19), hãng công nghệ Apple đã bất ngờ cho ra mắt một Ipad air và ipad Mini mới với nhiều tính năng hơn.

ncif