Ấn tượng vùng đất Karelia của LB Nga

Ấn tượng vùng đất Karelia của LB Nga

Tin - ảnh

Ấn tượng vùng đất Karelia của LB Nga

10:56' - 11/07/2021

Cộng hòa Karelia có diện tích hơn 180.500 km2, dân số hơn 600.000 người là một chủ thể của LB Nga giáp Phần Lan, nằm giữa Biển Trắng và Biển Baltic. Một trong những điểm đặc biệt của Karelia đó là rừng và sông hồ. Cộng hòa Karelia có khoảng 27.000 con sông, 60.000 hồ nước trong đó có 2 hồ nước ngọt lớn nhất, nhì châu Âu là hồ Ladoga và hồ Onega. 85% lãnh thổ Karelia là rừng bao phủ với tổng trữ lượng gỗ là 945,7 triệu m3.

Tin - Ảnh