[Photo] Bình Dương sớm tham gia vào cộng đồng các thành phố thông minh trên thế giới

UBND tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Lãnh Sự quán Hà Lan tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Thành phố Thông minh thuộc đề án hợp tác giữa Bình Dương và thành phố Eindhoven, Hà Lan.

TTXVN |

Facebook Share