COVID-19: Hà Nội triển khai việc phát thẻ đi chợ luân phiên

COVID-19: Hà Nội triển khai việc phát thẻ đi chợ luân phiên

Tin - ảnh

COVID-19: Hà Nội triển khai việc phát thẻ đi chợ luân phiên

11:01' - 30/07/2021

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, nhiều quận trên địa bàn Hà Nội đã triển khai phát thẻ đi chợ luân phiên cho người dân theo giờ và theo ngày chẵn, lẻ nhằm giảm thiểu lượng người đi chợ, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Tin - Ảnh