Độc đáo ngôi chùa lưu giữ bốn bảo vật Quốc gia

Độc đáo ngôi chùa lưu giữ bốn bảo vật Quốc gia

Tin - ảnh

Độc đáo ngôi chùa lưu giữ bốn bảo vật Quốc gia

14:37' - 26/03/2021

Chùa Bút Tháp tại xã Đình Tổ (Thuận Thành, Bắc Ninh) là nơi lưu giữ bốn nhóm bảo vật Quốc gia: tượng Phật bà Quan âm nghìn mắt nghìn tay được công nhận năm 2012 và ba pho tượng Tam Thế, tòa Cửu phẩm liên hoa, Hương án cùng được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2020. Các bảo vật đều được tạo tác từ thế kỷ XVII trên chất liệu gỗ.

Tin - Ảnh