Tin - ảnh

Hấp dẫn điểm du lịch xanh hồ Kẻ Gỗ

16:12' - 07/08/2019

Từ một công trình thủy nông điều tiết nước cho nông nghiệp, hồ Kẻ Gỗ đã trở thành nơi cung cấp thủy sản, tạo nên vùng cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, tạo tiền đề cho các dự án phát triển du lịch.

Tin - Ảnh