Hình ảnh CSGT Hà Nội gấp rút hoàn thành thủ tục cấp giấy đi đường cho người dân

Hình ảnh CSGT Hà Nội gấp rút hoàn thành thủ tục cấp giấy đi đường cho người dân

Tin - ảnh

Hình ảnh CSGT Hà Nội gấp rút hoàn thành thủ tục cấp giấy đi đường cho người dân

09:21' - 06/09/2021

Ngày 5/9/2021, dù trong kỳ nghỉ lễ nhưng Phòng Cảnh sát Giao thông CATP Hà Nội vẫn ứng trực 24/24 gấp rút hoàn thành thủ tục cấp giấy đi đường kèm mã nhận diện cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu.

Tin - Ảnh