Hình ảnh cựu chiến binh, chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống COVID-19

Hình ảnh cựu chiến binh, chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống COVID-19

Tin - ảnh

Hình ảnh cựu chiến binh, chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống COVID-19

09:28' - 11/09/2021

Ông Trần Tất Văn (sinh năm 1941), thương binh hạng 3/4, tại xóm 7A, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) một tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Mặc dù đã 80 tuổi, với tinh thần của một Đảng viên, ông đã xung phong tham gia tổ COVID cộng đồng thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Tin - Ảnh