Hoa Anh đào bừng nở ở Seoul (Hàn Quốc)

Hoa Anh đào bừng nở ở Seoul (Hàn Quốc)

Tin - ảnh

Hoa Anh đào bừng nở ở Seoul (Hàn Quốc)

09:57' - 10/04/2024

Hoa Anh đào ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã bừng nở chỉ sau 2 ngày đầu tháng 4 khi nhiệt độ ngoài trời tăng đột ngột. Thời gian hoa nở rộ dự kiến sẽ kéo dài khoảng 10 ngày.

Tin - Ảnh