Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2019

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2019

Tin - ảnh

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2019

15:19' - 07/09/2019

Ngày 7/9/2019, tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2019 với sự tham gia của 16 “ông” trâu.

Tin - Ảnh