Mo Mường hướng đến trở thành di sản văn hóa thế giới

Mo Mường hướng đến trở thành di sản văn hóa thế giới

Tin - ảnh

Mo Mường hướng đến trở thành di sản văn hóa thế giới

09:41' - 11/01/2022

Văn hoá Mường cổ có sự đa dạng, phong phú, và đặc sắc, trong đó, phải kể đến mo Mường, một di sản văn hoá tiêu biểu đã và đang tiếp tục được bảo tồn, phát triển. Mo Mường chứa đựng giá trị các loại hình văn hóa dân gian (văn học, diễn xướng, âm nhạc, múa và sân khấu, tín ngưỡng, tri thức dân gian). Hiện mo Mường đang được Chính phủ lập hồ sơ để trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Tin - Ảnh