Nghề truyền thống đan gùi của người Ba Na ở Bình Định

Nghề truyền thống đan gùi của người Ba Na ở Bình Định

Tin - ảnh

Nghề truyền thống đan gùi của người Ba Na ở Bình Định

08:42' - 03/06/2021

Chiếc gùi vừa có giá trị thiết thực trong đời sống hằng ngày vừa là nét đẹp văn hóa và minh chứng cho sự khéo léo của đồng bào Ba Na ở Bình Định. Để giữ gìn nghề truyền thống đan gùi của đồng bào mình, người Ba Na tại đây đang miệt mài truyền dạy cho lớp thanh niên trẻ trong làng cách đan gùi, khuyến khích con cháu sử dụng gùi để mang vác, tham gia trưng bày trong các lễ hội văn hóa.

Tin - Ảnh