Tin - ảnh

Những đổi thay về hạ tầng kỹ thuật của Thủ Đô

10:05' - 13/03/2020

Sau mở rộng địa giới hành chính lần thứ 4, Hà Nội liên tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, xứng đáng là "Trái tim của cả nước".

Tin - Ảnh