Những nghệ nhân tạc tượng gỗ dân gian gìn giữ bản sắc văn hoá Tây Nguyên

Những nghệ nhân tạc tượng gỗ dân gian gìn giữ bản sắc văn hoá Tây Nguyên

Tin - ảnh

Những nghệ nhân tạc tượng gỗ dân gian gìn giữ bản sắc văn hoá Tây Nguyên

09:08' - 10/01/2022

Nghệ thuật điêu khắc dân gian của người Bahnar, Jrai được thể hiện trên các sản phẩm gỗ rất đa dạng và phong phú. Một trong những sản phẩm độc đáo mang đậm dấu ấn của điêu khắc dân gian là tượng gỗ. Loại tượng này được dùng trong nhà rông, nhà sàn nhưng phổ biến nhất vẫn là đặt quanh nhà mồ. Tượng vừa có chức năng trang trí vừa chứa đựng tín ngưỡng dân gian, đồng thời phản ánh đời sống tâm linh của người dân bản địa.

Tin - Ảnh