Tin - ảnh

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

16:05' - 04/02/2020

Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) là Di tích Quốc gia đặc biệt - địa điểm nhất định phải ghé thăm mỗi khi đi du lịch miền Tây Bắc.

Tin - Ảnh