Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem: “Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19”

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem: “Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19”

Tin - ảnh

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem: “Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19”

08:39' - 30/04/2021

Bộ tem “Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19” của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành có khuôn khổ 32 x 43(mm) do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Bộ tem được cung ứng tại 63 Bưu điện tỉnh, thành phố và được lưu hành rộng rãi tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới. Bên cạnh việc phát hành bộ tem, Bưu điện Việt Nam cũng đưa ra các sản phẩm cùng chủ đề: phong bì FDC, bưu thiếp, tem cá nhân...

Tin - Ảnh