[Photo] Trải nghiệm cuộc sống của đồng bào Thái ở Quỳ Châu, Nghệ An

Những năm gần đây, huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) đang phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch hang động. Đến đây, du khách được trải nghiệm và hoà mình vào cuộc sống của đồng bào Thái.

Bích Huệ - TTXVN |

Facebook Share