PTC2 truyền tải an toàn sản lượng điện tăng bình quân 9,3%/năm

18:17' - 30/06/2020
BNEWS Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cbo biết, đến nay PTC2 quản lý tổng số 3.099,8 km đường dây 500kV và 220kV, tăng 12,5%; tổng số 17 trạm biến áp tăng 21,4%; tổng dung lượng 7.549 MVA, tăng 69,2%.

 

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) diễn ra mới đây, ông Lê Đình Chiến – Phó Giám đốc Công ty cho biết, đến nay PTC2 quản lý tổng số 3.099,8 km đường dây (ĐZ) 500kV và 220kV, tăng 12,5%; tổng số 17 trạm biến áp (TBA) tăng 21,4%; tổng dung lượng 7.549 MVA, tăng 69,2%.

Công ty đã truyền tải an toàn sản lượng điện là 84,085 tỷ kWh, tăng bình quân 9,3%/năm.

Bên cạnh đó, hoàn thành chuyển đổi 13/14 TBA 220 kV sang chế độ không người trực (đạt 92,8% trên tổng số TBA của PTC2), vượt 32,8% so chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. 

Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao trong việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại tất cả 16 TBA, góp phần đáng kể trong việc giảm tổn thất điện năng của PTC2.

Đồng thời, thực hiện 860 hạng mục công trình sửa chữa lớn, với giá trị 647,792 tỷ đồng, đạt và vượt kế hoạch hàng năm. 

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng được giao theo đúng tiến độ và kế hoạch, đảm bảo chất lượng, bao gồm 23 công trình đầu tư xây dựng với giá trị thực hiện là 850 tỷ đồng, Công ty còn tham gia tư vấn giám sát nhiều công trình quan trọng như đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Vũng Áng; Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Dốc Sỏi - Pleiku2, Trạm GIS 220kV Hải Châu.  

Đặc biệt, Công ty là đơn vị đi đầu trong EVNNPT đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động. Hiện Công ty có 152 sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất được công nhận. 

 

Với nhiều giải pháp và sáng kiến về ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành như sử dụng thiết bị bay không người lái trong quản lý vận hành, tư vấn giám sát hệ thống truyền tải điện; chế tạo thiết bị bay “Rồng lửa” xử lý diều, bạt vướng trên dây dẫn mà không cần cắt điện; ứng dụng lắp đặt camera giám sát công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát vận hành đường dây 500 kV..., PTC2 chủ động trong việc xây dựng hình ảnh EVNNPT có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại, chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, đảm bảo truyền tải điện an toàn và ổn định.

Các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Công ty được xây dựng và phát động liên tục, rộng khắp với nội dung thi đua đa dạng, phong phú, bám sát các chủ đề công tác và chức năng nhiệm vụ được giao. 

Cũng theo ông Chiến, Hội nghị đã đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu, cách làm hay để nhân rộng, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua ngày càng phát triển toàn diện; thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sẳc các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, xây dựng và phát triển Công ty trong chặng đường tiếp theo.

Hội nghị đã tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết gắn bó, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, chủ động vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục