PV GAS tập trung vào 3 giải pháp cốt lõi

14:14' - 05/01/2021
BNEWS PV GAS đặt mục tiêu hoàn thành và vượt mức nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; tập trung vào 3 giải pháp cốt lõi là cán bộ, thị trường và cơ chế chính sách.

Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 ngay từ những ngày đầu năm mới, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) xác định sẽ tập trung vào 3 giải pháp cốt lõi là: công tác cán bộ, thị trường và cơ chế chính sách.

Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn chia sẻ, những người lao động trong ngôi nhà chung PV GAS đều đã thấu hiểu những khó khăn, thử thách cao hơn dự kiến.

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, PV GAS phấn đấu hoàn thành và vượt mức nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Để làm được điều này, việc nhận diện khó khăn, thách thức cũng như những cơ hội và đề ra các giải pháp phù hợp để vượt qua trở ngại, tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo có ý nghĩa rất quan trọng. Theo đó, PV GAS sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp trong năm 2021.

Trước tiên là tái cấu trúc, sử dụng vốn hiệu quả; tăng cường quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thích ứng với thay đổi của thị trường, đảm bảo tính chuyên nghiệp và đạt trình độ quốc tế.

Bên cạnh đó, PV GAS xây dựng đề án tổng thể phát triển hệ thống hạ tầng nhập khẩu LNG trên toàn quốc đảm bảo hiệu quả và tối ưu; tập trung nguồn lực phát triển 3 khu vực đầu mối, trung tâm LNG cả nước là Bà Rịa Vũng Tàu (Thị Vải), Bình Thuận (Sơn Mỹ), miền Bắc (Hải Phòng) bên cạnh các kho vệ tinh, trung chuyển và hệ thống phân phối theo đề án phát triển tổng thể.

Ngoài ra, PV GAS đẩy mạnh phát triển thị trường khí theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hộ tiêu thụ để đảm bảo cho phát triển bền vững. Đồng thời, chủ động xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực khí; tập trung xây dựng, xin chấp thuận của cấp có thẩm quyền các chính sách, cơ chế liên quan lĩnh vực khí như giá khí, cước phí,...

Năm 2020, PV GAS cũng như toàn ngành dầu khí Việt Nam trải qua rất nhiều biến động và thay đổi do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và giá dầu thế giới sụt giảm... Tuy nhiên, PV GAS đã nỗ lực vượt khó, chấp nhận những thay đổi cần thiết để tồn tại và vươn lên.

Với ý thức chủ động và mạnh mẽ tìm kiếm các giải pháp thích nghi để vượt qua thử thách, PV GAS đã hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, trở thành doanh nghiệp năng lượng nổi bật, dẫn đầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tiếp tục là lá cờ đầu ngành công nghiệp khí.

Theo ông Nguyễn Sinh Khang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS, lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để tiếp tục phát huy thành tích của năm 2020 và những năm qua, khắc phục các khó khăn thách thức trong năm 2021; phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển chung của Tập đoàn trong năm 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục