1. >

PVFCCo có Chủ tịch và Tổng Giám đốc mới

Facebook Share

BNEWS.VN Phiên họp bất thường năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông PVFCCo ngày 10/1 đã bầu ông Nguyễn Tiến Vinh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Cự Tân làm Tổng Giám đốc.

PVFCCo có Chủ tịch và Tổng Giám đốc mới

Phiên họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo ngày 10/1. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Theo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM), phiên họp bất thường năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 81,9% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, cho ý kiến biểu quyết về các nội dung:  Xác định thời gian nhiệm kỳ một số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng Quản trị; bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty với số phiếu đồng thuận cao.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch điều chỉnh một số chỉ tiêu theo hướng tích cực, với các chỉ số tài chính tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch công bố đầu năm 2018. 

Cụ thể, doanh thu năm 2018 của PCFCCo tăng từ 8.577 tỷ đồng lên 9.050 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,5%, lợi nhuận sau thuế tăng từ 371 tỷ đồng lên 620 tỷ đồng, tương ứng tăng 67%. 

Bên cạnh các chỉ tiêu về tài chính, phù hợp với tình hình sản xuất và mùa vụ cuối năm 2018, một số chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm do PVFCCo sản xuất cũng được điều chỉnh như sau: sản lượng kinh doanh Đạm Phú Mỹ là 800.000 tấn; sản phẩm NPK Phú Mỹ do Nhà máy công nghệ hoá học của PVFCCo sản xuất có sản lượng sản xuất và kinh doanh lần lượt là 50.000 tấn và 35.000 tấn; sản lượng UFC85 sản xuất là 13.000 tấn.

Bỏ phiếu thông qua các điều chỉnh nhân sự và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ngày 10/1. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Để đảm bảo Điều lệ Tổng Công ty được cập nhật theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và dựa trên yêu cầu thực tế trong quản trị điều hành Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty. 

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định tăng số lượng Thành viên hội đồng quản trị từ 5 đến 6 người thay vì tối đa 5 người như trước đây; không quy định chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc xác định thời gian nhiệm kỳ của hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Đoàn Văn Nhuộm, ông Louis T Nguyen và ông Huỳnh Kim Nhân, Kiểm soát viên PVFCCo với  nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2016-2021. 

Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đoàn Văn Nhuộm và bà Nguyễn Thị Hiền, là những Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại PVFCCo, theo sự điều động của PVN đến đảm nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác. 

Theo đó, Hội đồng quản trị PVFCCo được kiện toàn có 2 thành viên độc lập, đáp ứng quy định hiện hành. Cụ thể, ông Nguyễn Tiến Vinh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Các thành viên khác gồm: Ông Lê Cự Tân, ông Nguyễn Hồng Vinh. Ông Lê Minh Hồng và ông Louis T Nguyen  là thành viên độc lập.

Ông Lê Cự Tân, thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Chủ tịch PVFCCo, đã được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PVFCCo thay thế ông Đoàn Văn Nhuộm vừa từ nhiệm.

Phát biểu sau khi nhận chức Chủ tịch PVFCCo, ông Nguyễn Tiến Vinh cam kết tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị tiên tiến, nâng cao nguồn nhân lực và phát huy văn hoá mà PVFCCo đã xây dựng trong các năm qua nhằm đảm bảo sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đưa PVFCCo ngày càng phát triển và đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Được biết, Chủ tịch mới của PVFCCo Nguyễn Tiến Vinh đã có hơn 30 năm công tác trong ngành với vị trí cao nhất là Thành viên Hội đồng Thành viên PVN. 

Ông Vinh không chỉ có trình độ chuyên môn cao tới bậc Tiến sĩ mà còn được đào tạo bài bản về quản trị doanh nghiệp bậc Thạc sĩ tại Học viện Kỹ thuật Châu Á (AIT)./

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội. Trong "guồng quay" đó, Việt Nam không thể nằm ngoài. Vậy Việt Nam đang ở vị trí nào trong nền kinh tế số hóa và cần làm gì để phát triển kinh tế số hóa, hòa nhập vào guồng quay đó?

ncif