1. >

PVS chốt ngày niêm yết bổ sung hơn 31 triệu cổ phiếu

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

PVS chốt ngày niêm yết bổ sung hơn 31 triệu cổ phiếu

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) là 15/1.

Khối lượng đăng ký niêm yết bổ sung gần 31,3 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá 313 tỷ đồng.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hà Nội đang nghiên cứu, thực hiện đề án “Phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030”. Vậy, đề án này có gì mới?

ncif