Quảng Ngãi thành lập Ban chỉ đạo, đôn đốc 8 dự án trọng điểm

20:27' - 04/06/2024
BNEWS Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các công trình trọng điểm tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

Ngày 4/6, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Minh Thảo cho biết, Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các công trình trọng điểm tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

 

Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy làm Trưởng Ban; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2024 - 2025; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng các công trình theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ để đánh giá tình hình, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương đề xuất.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Tỉnh ủy; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị chủ động xem xét giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; báo cáo, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo quyết định, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, giúp việc cho Ban Chỉ đạo; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Thường trực Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo; tổng hợp nội dung báo cáo, kiến nghị và dự thảo kết luận cho các kỳ họp của Ban Chỉ đạo; định kỳ tham mưu, báo cáo, đề xuất cho Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có kết luận về kết quả kiểm tra 5 dự án trọng điểm trên địa bàn gồm: Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025; Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; 2 Dự án Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc; Dự án ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Các dự án trên còn những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất.

Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo tháo gỡ vướng mắc nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm. Hầu hết các địa phương còn lúng túng, chưa xác định được giá đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc giao đất, thu tiền sử dụng đất ở một số địa phương còn khó khăn; chậm trễ nhập kế hoạch vốn vào hệ thống Tabmis, tỷ lệ giải ngân một số dự án theo kế hoạch vốn năm 2024 còn thấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn 8 dự án trọng điểm của tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, gồm: Dự án trọng điểm Quốc gia trên địa bàn tỉnh là Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn); dự án trọng điểm của tỉnh gồm: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc (đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi); Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc (đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi); Toàn tuyến của dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh; Cầu Trà Khúc 3; Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Định kỳ 1 tháng, Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục