Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

15:35' - 24/06/2024
BNEWS Chiều 24/6, với 459/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,25% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày nêu rõ: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

 

Các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, báo cáo của Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước. Các ý kiến góp ý cụ thể chủ yếu liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính không nghiêm. Nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước cần chấn chỉnh, sớm khắc phục. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội và thể hiện tại Báo cáo số 882/BC-UBTVQH15 ngày 24/6/2024.

Về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, nhiều ý kiến đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành dự toán, quyết toán ngân sác nhà nước năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm chậm được khắc phục tại một số bộ, ngành, địa phương, do đó đề nghị nêu rõ những hạn chế, bất cập trong công tác lập, chấp hành dự toán, quyết toán vào Nghị quyết của Quốc hội và khẩn trương có giải pháp khắc phục.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Theo đó, đã chỉ đạo thể hiện kết quả đạt được và các tồn tại hạn chế tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 4 dự thảo Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến của các đại biểu Quốc hội về việc Chính phủ tiếp tục chậm gửi tài liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, đề nghị Chính phủ chấn chỉnh, làm rõ nguyên nhân của thực trạng này và nghiên cứu sửa đổi các quy định của Luật Ngân sách nhà nước về trình tự, thủ tục quyết định quyết toán ngân sách nhà nước; chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác quyết toán ngân sách nhà nước tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; khẩn trương đề xuất sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các luật có liên quan để sớm thực hiện rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội.

Một số ý kiến cho rằng, tình trạng điều chỉnh thông tin, số liệu quyết toán sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 tiếp tục chưa được khắc phục, đề nghị Chính phủ cần chấn chỉnh công tác theo dõi, thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả thu, chi ngân sách nhà nước sát đúng làm căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước và điều hành việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản vốn vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước, chi trả nợ gốc, lãi thực chất, hiệu quả hơn.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến của đại biểu Quốc hội. Thông tin, số liệu quyết toán thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước năm 2022 thay đổi khá lớn so với số liệu Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 và khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2022 và nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021; đồng thời chưa báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đầy đủ số tăng thu ngân sách nhà nước, phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu ngân sách trung ương để bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn bổ sung 3.102 tỷ đồng số tăng thu vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 để thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp thông tin, số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 chênh lệch lớn so với thông tin, số liệu đã báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chưa kịp thời báo cáo để phê chuẩn bổ sung dự toán số tăng thu và phương án phân bổ số tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 theo đúng quy định, không để lặp lại tình trạng thường xuyên cập nhật, điều chỉnh số liệu sau thời gian chỉnh lý quyết toán như hiện nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục