Quỹ bình ổn giá xăng dầu hết quý II/2020 hơn 9.980 tỷ đồng

18:08' - 20/08/2020
BNEWS Ngày 20/8, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đến hết quý II/2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là 9.981,693 tỷ đồng.

Theo đó, tổng số trích Quỹ BOG trong quý II năm 2020 (từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020) là 5.490,667 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG là 471,773 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý II năm 2020 là 4,420 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019 là 2.779,815 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2020 đến hết ngày 31/3/2020 là 4.958,420 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2020 là nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục