Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm

20:03' - 14/09/2020
BNEWS Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BCT quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu năm 2020, 2021, 2022.

Theo đó, Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu
Ngoài ra, Thông tư 20 cũng quy định đối tượng áp dụng với các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với hai nhóm này từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan từ năm 2020-2022 của các nhóm hàng trên được quy định tại Thông tư là trứng gia cầm mã số HS 04.07 với lượng hạn ngạnh thuế quan năm 2020 là 9.724 tá; năm 2021 là 10.210 tá; năm 2022 là 10.721 tá.  Đối với thuốc lá nguyên liệu, mã số HS 24.01, lượng hạn ngạch thuế quan cho 3 năm 2020, 2021, 2022 là 500 tấn/năm.
Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên thuộc Liên minh Kinh tế Á Âu (viết tắt là C/O Mẫu EAV) cấp theo quy định hiện hành.
Đáng lưu ý, Thông tư cũng quy định cụ thể đối tượng và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu như hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu cho sản xuất thuốc lá điếu. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.
Phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
Lượng nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm được trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp. Thuế suất thuế nhập khẩu 2 nhóm hàng này, được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục