Quý II, lợi nhuận ròng của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tăng 27%

09:02' - 24/07/2021
BNEWS CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) vừa ra Báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận ròng đạt gần 80 tỷ đồng tăng khoảng 27% so với cùng kỳ.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) vừa ra Báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận ròng đạt gần 80 tỷ đồng, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý II/2021, công ty có doanh thu thuần đạt hơn 1.143 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá vốn tăng 37% khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 301 tỷ đồng, giảm 4% so với quý II/2020. Biên lãi gộp giảm từ 33,7% xuống còn 26,3%.

Ở chiều ngược lại, các chi phí đồng loạt giảm trong kỳ, bao gồm chi phí lãi vay giảm 22%; chi phí bán hàng giảm nhẹ 3%, chi phí quản lý giảm tới 50%. Nhờ vậy, lợi nhuận ròng của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tăng hơn 27% so với quý II/2020, đạt gần 80 tỷ đồng,

Sáu tháng đầu năm 2021, công ty có doanh thu hơn 2.675 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt gần 190 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 38% so với nửa đầu năm trước.

Về dòng tiền, tại ngày 30/6/2021, công ty có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 205 tỷ đồng, do các khoản phải thu và hàng tồn kho tăng.

Tại ngày cuối cùng của tháng 6, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 19% so với đầu năm, lên 4.788 tỷ đồng; trong đó, khoản phải thu ngắn hạn gần 2.663 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 911 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản, tồn kho đạt 806 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản. Về nợ phải trả, dư nợ vay ngắn hạn gần 2.133 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, RAL chốt phiên 23/7 có giá 168.500 đồng/cổ phiếu, tăng gần 21% so với chốt phiên giao dịch đầu năm 4/1.

Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông được thành lập năm 1961 theo quyết định số 003BCNN/TC ngày 24/02/1961 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, với tên gọi ban đầu là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông và đến tháng 6/1994 được đổi tên thành Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông.  

Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông chính thức chuyển thành CTCP vào tháng 7/2004 và đổi tên là CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp là sản xuất kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng; sản xuất các sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước; kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh …/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục