1. >

Rà soát, nghiên cứu cắt giảm điều kiện kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cắt giảm khoảng 3.000 điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, không hiệu quả.

Rà soát, nghiên cứu cắt giảm điều kiện kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cắt giảm khoảng 3.000 điều kiện kinh doanh không hiệu quả.Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau hơn ba năm triển khai Nghị quyết 19 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã có sự cải thiện và tăng hạng đáng kể.

Theo xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, năm 2016, Việt Nam tăng 9 bậc (từ vị trí 91 lên vị trí 82), là mức tăng bậc nhiều nhất kể từ năm 2008. Tháng 6/2017, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố Báo cáo Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2017 (GII 2017), theo đó Việt Nam ở vị trí 47/127 nền kinh tế, tăng 12 bậc so với vị trí thứ 59 của năm 2016. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đã đạt được từ trước cho đến nay.

Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 của Diễn đàn kinh tế Thế giới công bố ngày 27/9/2017 cho thấy, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2016 (từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế). Kết quả cải thiện tích cực này có được bởi 5/12 chỉ số trụ cột tăng điểm và 6/12 chỉ số trụ cột tăng bậc.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trụ cột chưa được cải thiện hoặc mức độ cải thiện chưa bền vững, như: trụ cột về thể chế; hiệu quả thị trường lao động; trình độ phát triển kinh doanh; hiệu quả thị trường hàng hoá…

Qua kết quả rà soát, nghiên cứu Điều kiện kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, chất lượng của các quy định về điều kiện kinh doanh còn thấp, thiên về quản lý kiểm soát các yếu tố đầu vào hơn là chất lượng sản phẩm đầu ra, thiếu hệ thống quản lý theo phương pháp đánh giá rủi ro.

Hệ thống kiểm soát chất lượng quy định về điều kiện kinh doanh chưa hiệu quả. Nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về cải cách giấy phép, điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, hoạt động rà soát và nâng cao chất lượng quy định điều kiện kinh doanh chưa được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. Điều này tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cắt giảm khoảng 3.000 điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, không hiệu quả; đồng thời kiến nghị thay đổi cách thức quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh dựa trên các nguyên tắc và thông lệ tốt của các nước Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Để tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp như: yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết số 19, coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ này.

Các Bộ khẩn trương thực hiện rà soát, kiến nghị cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12/2017...

Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã đề ra.

Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt; đồng thời, kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả; chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp có liên quan; thực hiện kết nối thông tin giữa các Bộ, Cơ quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp trên cơ sở những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp một cách thường xuyên và kịp thời./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Năm 2020, Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề minh hoạ do kỳ thi THPT Quốc gia sẽ cơ bản giữ ổn định như kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Giáo viên, học sinh có thể căn cứ vào đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 6/12/2018 để chuẩn bị cho kỳ thi năm 2020.

ncif