Từ khoá:bo ke hoach va dau tu

Góp ý xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030

Đây là thời điểm hết sức quan trọng đối với đất nước; là dịp để thực hiện tổng kết, đánh giá một cách tỉ mỉ nhằm đưa ra con đường đi, bước phát triển mới mang tính chiến lược, căn cơ, bài bản.

Thêm nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng được các điều kiện như: có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tạo được chuyển biến lớn

Sau gần 2 năm thực thi, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tạo được nhiều tác động tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp.

11 tháng, thu hút FDI cả nước tăng hơn 3%

Đáng chú ý, trong 11 tháng năm 2019, số lượng các đoàn sang làm việc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam tăng khá mạnh, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Thủ tướng chỉ thị thúc đẩy phát triển bền vững vùng miền Trung

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 27/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành,địa phương liên quan thực hiện 4 mục tiêu và 3 giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng miền Trung.

Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn cho hai Bộ

Thủ tướng vừa giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 cho Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đầu tư theo hình thức PPP: Tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

Những năm qua, hình thức đầu tư hợp tác công - tư (PPP) đã góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng, dịch vụ công, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển.

Thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay thế thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Diễn đàn tìm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, HTX và Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể sẽ diễn ra vào ngày mai 14/10.

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định bổ nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?