Thành Thành Công - Biên Hoà sắp nhận chuyển nhượng hơn 2,45 triệu cổ phần từ các công ty trực thuộc

10:58' - 23/05/2021
BNEWS Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà vừa thông báo nhận chuyển nhượng hơn 2,45 triệu cổ phần từ các công ty trực thuộc để thực hiện tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hoá hiệu quả hoạt động.

Theo đó, Thành Thành Công - Biên Hoà sẽ nhận chuyển nhượng từ 3 đơn vị trực thuộc là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường TTC Biên Hoà - Đồng Nai (BHS), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Biên Hoà - Ninh Hoà (NHS), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Thành Công Gia Lai (TTCS GL).

Cụ thể, BHS sẽ chuyển nhượng 810.000 cổ phần NTS của Công ty cổ phần Đường Nước Trong và 720.000 cổ phần SRDC của Công ty cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công cho Thành Thành Công - Biên Hoà. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Biên Hoà - Ninh Hoà sẽ chuyển nhượng 420.000 cổ phần của Công ty cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công cho Thành Thành Công - Biên Hoà. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Thành Công Gia Lai sẽ chuyển nhượng 81.746 cổ phần NTS của Công ty cổ phần Đường Nước Trong và 420.000 cổ phần của Công ty cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công cho Thành Thành Công - Biên Hoà. 

Ngoài ra, Thành Thành Công - Biên Hoà nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của NHS trị giá 5 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Năng lượng sạch Ninh Hoà; 100% vốn góp của NHS trị giá 5 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Năng lượng xanh Ninh Hoà. 

Bên cạnh đó, Thành Thành Công - Biên Hoà nhận chuyển nhượng các phần vốn góp từ Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công (TTCAD). Các phần vốn góp nhận chuyển nhượng gồm: 100% vốn góp trị giá 4 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Công Xanh; 100% vốn góp trị giá 4 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp xanh Thành Công; 100% vốn góp trị giá 4 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên Đầu tư nông nhiệp Thành Công.

Đơn giá nhận chuyển nhượng các giao dịch sẽ được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Thành Thành Công - Biên Hoà quyết định theo từng giao dịch trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Thành Thành Công - Biên Hoà cũng thông qua uỷ quyền cho Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính đại diện doanh nghiệp và Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc, Phó giám đốc của BHS, NHS, TTCS GL, TTCAD đại diện công ty tương ứng thực hiện giao dịch chuyển nhượng theo pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục