Thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

15:45' - 13/10/2021
BNEWS Đến nay, đã có 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tái cấu trúc quy trình, kết nối, tích hợp, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, một cửa, quản lý đất đai, các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Văn phòng Chính phủ cho biết, đây là hoạt động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Đến nay, đã có 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành và tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Còn 09 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành việc tích hợp, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến này cho người dân, bao gồm: Sơn La, Đồng Tháp, Lai Châu, Hậu Giang, Kiên Giang, Phú Thọ, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Như vậy là chậm so với tiến độ đề ra tại Quyết định số 406.
Để phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận lợi khi thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 09 tỉnh, thành phố trên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thành trong tháng 10/2021 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định 406, có 55 danh mục cần triển khai trong năm nay, thuộc hai nhóm là dịch vụ công thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và nhóm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc. Trong đó, dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai thuộc nhóm dịch vụ thiết yếu.
Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống để tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu thuế, lệ phí trước bạ về đất đai; hướng dẫn các cơ quan Thuế triển khai thực hiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc chuyển, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan Thuế để triển khai thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai giữa hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.
Theo đó, dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được mở rộng trên toàn quốc đối với hộ gia đình, cá nhân từ quý I/2021, hoàn thành trong tháng 6/2021; trong quý III/2021 triển khai đối với doanh nghiệp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục