Thanh tra Chính phủ thông tin về việc cử cán bộ sắp nghỉ hưu đi nước ngoài

19:17' - 11/04/2019
BNEWS Chiều 11/4, Thanh tra Chính phủ đã thông tin liên quan đến việc cử các cán bộ thanh tra chuẩn bị nghỉ hưu đi công tác nước ngoài.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin của các cơ quan báo chí phản ánh việc Thanh tra Chính phủ cử cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu đi công tác nước ngoài, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành rà soát, kiểm tra.
Theo kết quả kiểm tra, rà soát, trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến tháng 3/2019, Thanh tra Chính phủ đã cử các đoàn đi công tác nước ngoài theo kế hoạch được phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như: đánh giá tình hình thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ; tham dự các diễn đàn đa phương, hội nghị quốc tế về phòng, chống tham nhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo… Bên cạnh đó Thanh tra Chính phủ còn cử ba đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm.
Căn cứ kế hoạch công tác, Thanh tra Chính phủ cử cán bộ, thành viên đoàn công tác là những cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với mục đích, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác.
Với các đoàn công tác làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương, dự các diễn đàn đa phương hoặc dự hội nghị quốc tế, Thanh tra Chính phủ cân nhắc, lựa chọn, quyết định nhân sự cho các đoàn công tác đa số là các cán bộ còn thời gian công tác lâu dài, có một số ít cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu. Các cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu tham gia đoàn đều đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác. Việc cử cán bộ tham gia các đoàn công tác này đảm bảo mục đích, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đúng với quy định của pháp luật.
Đối với ba đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, Thanh tra Chính phủ đã cử bốn cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu (đã có văn bản thông báo trước sáu tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu) là những cán bộ có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của đoàn công tác.
Tuy việc cử bốn cán bộ này không trái quy định của pháp luật nhưng do thời gian công tác còn lại ngắn nên Thanh tra Chính phủ nhận thấy chưa phù hợp với yêu cầu công tác lâu dài, đây là thiếu sót cần phải nghiêm túc chấn chỉnh kịp thời.
Với trách nhiệm người đứng đầu, Tổng Thanh tra Chính phủ thẳng thắn nhận trách nhiệm là chưa thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhân sự cụ thể nên để xảy ra tình trạng trên và sẽ kiên quyết khắc phục.
Trước đó, ngày 9/4, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, đề xuất và quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài. Bên cạnh đó, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát để sửa đổi Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ theo hướng không cử cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu đi học tập, khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm ở nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lâu dài; giám sát chặt chẽ việc tham mưu và quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, hiệu quả và thiết thực./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục