Thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên UPCoM đối với cổ phiếu VVN

11:02' - 17/10/2021
BNEWS Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Mã chứng khoán: VVN).

Cụ thể, lý do hạn chế giao dịch được thay đổi thành: Tổ chức đăng ký giao dịch bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất đã được kiểm toán, thuộc trường hợp cứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Quy chế đăng ký giao dịch.
Trước đó, lý do hạn chế giao dịch là: Tổ chức đăng ký giao dịch bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất đã được kiểm toán; Tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kêt thúc năm tài chính và không có biện pháp khắc phục.
HNX cho biết sẽ có thông báo về việc cho phép cổ phiếu VVN được giao dịch trở lại bình thường sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn dến việc chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định./.

>>Bất động sản An Gia lấy ý kiến cổ đông xin dừng chào bán cổ phiếu ra công chúng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục