Thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

17:07' - 05/06/2021
BNEWS Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 769/QĐ-BTTT về thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc triển khai các giải pháp công nghệ vào phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 769/QĐ-BTTT về thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Trong Quyết định nêu rõ, thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, với tên gọi: Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia. Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia có địa điểm tại tầng 14, trụ sở Cục Tin học hóa, tòa nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  
Nhiệm vụ của trung tâm đó là: Đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19; thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các nền tảng, hệ thống công nghệ phòng, chống dịch COVID-19.
Bên cạnh đó, quản lý thống nhất, kết nối tập trung và phân phối dữ liệu khai báo y tế điện tử, dữ liệu khai báo di chuyển nội địa, dữ liệu phản ánh của người dân, dữ liệu điểm kiểm dịch và dữ liệu kiểm soát vào ra các điểm kiểm dịch giữa các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch COVID-19; phát triển hoặc nhận chuyển giao các giải pháp công nghệ mới trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, phục vụ các yêu cầu sử dụng công nghệ để hỗ trợ nghiệp vụ y tế của Bộ Y tế; hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai các biện pháp công nghệ cho các bộ ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đôn đốc việc triển khai, ứng dụng các hệ thống, nền tảng công nghệ phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trung tâm là một cơ cấu làm việc mang tính linh hoạt, không phải là một tổ chức hành chính, không phát sinh thêm tổ chức, biên chế. Thành viên nòng cốt của trung tâm này ngoài Giám đốc, phụ trách điều hành chung là Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tin học hóa Đỗ Công Anh.
Bộ Thông tin và Truyền thông còn mời đại diện lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế làm Phó Giám đốc Trung tâm, phụ trách kết nối giữa các bên liên quan về công nghệ và y tế, căn cứ thực tiễn chống dịch, đề xuất các vấn đề, yêu cầu cụ thể (đầu bài) cần có công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc tổ chức xây dựng giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng yêu cầu đề ra.
Ngoài ra, trung tâm có bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên môn kỹ thuật là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Tin học hoá, Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin và các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
Tuỳ theo yêu cầu công việc, Cục trưởng Cục Tin học hoá trình lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung thành viên nòng cốt của trung tâm./.

>>>Đề nghị không công bố danh tính, lịch trình bệnh nhân COVID-19

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục