Thu hút đầu tư trong và ngoài nước đến An Giang

15:00' - 16/10/2020
BNEWS Để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với An Giang, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Duy Toàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cho biết, để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với An Giang, thời gian tới tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công; thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; hoàn thành việc điều tra, phân tích dữ liệu chỉ số DDCI (Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban ngành, địa phương thuộc tỉnh).
An Giang sẽ tập trung giám sát các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục hành chính, triển khai dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư.
Tỉnh cũng tổ chức triển khai các cơ chế chính sách mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 như Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Xây dựng (sửa đổi)…nhằm huy động có hiệu quả nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách.
Thời gian tới, An Giang đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện, nhất là xây dựng hành lang pháp lý, định hướng hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng lực ứng dụng kinh tế số; sớm hoàn thành khuôn khổ pháp lý để phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ.
Để An Giang là điểm đến thân thiện với nhà đầu tư, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh sẽ tập trung theo dõi và kịp thời tháo gỡ khó khăn các dự án đã được UBND tỉnh trao chủ trương đầu tư và cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư cuối năm 2018; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tổ chức đối thoại doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2020.
Tỉnh cũng yêu cầu Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo quy định; tham mưu, đề xuất kịp thời giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2020.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang, 9 tháng năm 2020, An Giang thu hút được 42 dự án đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 7.100 tỷ đồng.
Theo đó, An Giang đã thu hút được 42 dự án đăng ký đầu tư mới, gồm 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 41 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 7.177 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, số dự án chiếm 79,2%, giảm 11 dự án, nhưng tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 9,18%, tăng 603 tỷ đồng.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang, An Giang đã triển khai kịp thời chỉ đạo của Chính phủ theo Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.
Cụ thể, ngành thuế tỉnh thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục