Thu ngân sách Nhà nước của Lào Cai giảm so với cùng kỳ

09:54' - 11/07/2023
BNEWS Tính đến hết tháng 6/2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Cục Thuế tỉnh quản lý ước đạt ước đạt 3.580 tỷ đồng, bằng 78,26% cùng kỳ năm trước.
Tính đến hết tháng 6/2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Cục Thuế tỉnh quản lý ước đạt ước đạt 3.580 tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán Trung ương giao, bằng 29,8% dự toán tỉnh giao và bằng 78,26% cùng kỳ năm trước. 
Cụ thể, thu nội địa ước đạt 3.120 tỷ đồng, bằng 32,3% dự toán tỉnh giao, bằng 83,89% so với cùng kỳ năm trước, gồm: Thu từ thuế, phí và thu khác ước đạt 2.770 tỷ đồng, bằng 41% dự toán tỉnh giao, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất ước đạt 350 tỷ đồng, bằng 12,1% dự toán tỉnh giao và bằng 32,6% so với cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 405 tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán tỉnh giao và bằng 51,35% so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong khi thu ngân sách Nhà nước giảm so so với cùng kỳ, tổng chi ngân sách Nhà nước lũy kế đến hết tháng 6/2023 ước đạt 10.411 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán Trung ương giao, bằng 57,3% dự toán tỉnh giao và tăng 38,15% so với cùng kỳ năm 2022.
Theo số liệu của Cục Thuế tỉnh Lào Cai, nguyên nhân thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng qua giảm là do thu từ khu vực trung ương giảm khi giá tinh quặng đồng giảm từ 32 triệu đồng/tấn xuống 29 triệu đồng/tấn, dẫn tới giảm thu thuế tài nguyên từ Công ty Cổ phần đồng Tả Phời 9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cùng đó, doanh thu từ của các doanh nghiệp giảm dẫn tới thuế giá trị gia tăng phát sinh giảm 118 tỷ so với cùng kỳ.
Đối với thu tiền sử dụng đất, do tiến độ đấu giá đất chậm và chịu ảnh hưởng chung bởi thị trường bất động sản cả nước. Một số dự án, quỹ đất thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, hoặc phải rà soát, thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết (thuộc thẩm quyền cấp huyện) để phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Thu lệ phí trước bạ giảm so với cùng kỳ do những tháng đầu năm 2023, thị trường bất động sản kém sôi động, số nộp từ bất động sản chỉ bằng 65% so với cùng kỳ.
Thu thuế bảo vệ môi trường giảm so với cùng kỳ do tác động của Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giảm so với cùng kỳ năm trước do Chi nhánh Mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai -VIMICO và một số đơn vị đã hoàn thành việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào nửa đầu thời hạn cấp phép trong năm 2022, đến năm 2023 không phát sinh.
Được biết, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 7.043 tỷ đồng (Dự toán trừ tiền sử dụng đất là 5.043 tỷ đồng; trừ tiền sử dụng đất, xổ số là 5.012 tỷ đồng). Dự toán UBND tỉnh giao là 9.650 tỷ đồng (Dự toán trừ tiền sử dụng đất là 6.750 tỷ đồng; trừ tiền sử dụng đất, xổ số, thu đóng góp là 6.450 tỷ đồng)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục