Thủ tướng đồng ý cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3501S

07:31' - 05/08/2017
Bnews Thủ tướng đồng ý chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3501S thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình thành công ty cổ phần.

Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3501S , thực hiện trong năm 2017.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3501S theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các quy định pháp luật có liên quan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục