Thúc đẩy phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

19:44' - 16/09/2021
BNEWS Tọa đàm cấp cao với chủ đề “Kinh tế số - chìa khóa của tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới” diễn ra ngày 16/9, tại Hà Nội.

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chỉ đạo và bảo trợ chuyên môn của Ban Kinh tế Trung ương; cơ quan phối hợp chuyên môn là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương); cơ quan chủ trì tổ chức là Tập đoàn IEC và Tập đoàn HPE.
Khai mạc tọa đàm, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra định hướng “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”.

Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã xác định phát triển kinh tế số là trụ cột, là nhiệm vụ trọng tâm chiến lược trong tiến trình phát triển chuyển đổi số quốc gia những năm tiếp theo và đề ra mục tiêu năm 2025 kinh tế số Việt Nam chiếm 20% GDP, đến năm 2030 chiếm 30% GDP.
Theo Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, mặc dù hoạt động kinh tế số tại Việt Nam đang phát triển mạnh, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), viễn thông, sản xuất máy tính và đồ điện tử, các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, tuy nhiên thực tế đang đối diện với một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, môi trường thể chế và pháp lý còn yếu, chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ; nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt; các hình thức kinh doanh mới phát triển nhanh làm cho các cơ quan quản lý nhà nước tỏ ra khá lúng túng trong quản lý các hoạt động kinh tế số... Đây là những rào cản đối với phát triển kinh tế số cần được nhanh chóng tháo gỡ.
Ông Nguyễn Đức Hiển cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW và phục vụ xây dựng Báo cáo đánh giá 2 năm tình hình triển khai Nghị quyết 52-NQ/TW, Ban Kinh tế Trung ương mong muốn các chuyên gia chia sẻ các kinh nghiệm giúp phát triển kinh tế số, nhất là hoạt động thương mại điện tử, cũng như chia sẻ những vướng mắc, kiến nghị để thúc đẩy phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam.
Tại tọa đàm, các nhà quản lý, chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp cùng nhau trao đổi các xu hướng phát triển mới của kinh tế số Việt Nam; làm rõ những cơ hội, thách thức của các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ đó, các đại biểu đề xuất, khuyến nghị những chính sách cụ thể như: xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo khuôn khổ cho phát triển kinh tế số; cải cách và số hóa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp; khuyến khích, thúc đẩy mạnh việc thanh toán điện tử;

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số; đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ, tạo cơ hội thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.
Ông Nguyễn Đức Hiển cho biết, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp, chắt lọc và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu trong buổi tọa đàm, theo dõi sát quá trình thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW. Việc này giúp Ban Kinh tế Trung ương có luận cứ để xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 10 năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục