Tổ công tác của Thủ tướng được thành lập, số nhiệm vụ quá hạn giảm mạnh

16:29' - 28/12/2020
BNEWS Nhiều hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử được đưa vào vận hành, giúp đổi mới lề lối làm việc ở các cơ quan nhà nước, tiết kiệm chi phí trên 8.500 tỷ đồng/năm.

Chiều 28/12, tiếp tục chương trình Hội nghị Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và hoạt động của Tổ công tác năm 2020 và 5 năm (2016 - 2020) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
* Năm 2020, cắt giảm thêm 239 điều kiện kinh doanh
Báo cáo về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, thể chế cho công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Từ năm 2016 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 37 văn bản, gồm 8 nghị định, 19 nghị quyết, 2 chỉ thị, 8 quyết định, thay đổi căn bản quy trình thực hiện thủ tục hành chính từ thủ công, giấy tờ sang điện tử, phi giấy tờ với 1.097 thủ tục, 992 mẫu đơn và 399 tờ khai liên quan đến thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa.
Trong năm 2020 có 239 điều kiện kinh doanh được cắt giảm thêm. Tính chung giai đoạn 2016 - 2020 có 3.893 trong số 6.191 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, 6.776 trong tổng số 9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và 30 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành cũng được cắt giảm; 1.501 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành chồng chéo đã được xử lý.

Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng giao cơ quan hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu được khẩn trương xây dựng. Việc cắt giảm này đã giúp tiết kiệm cho xã hội, người dân, doanh nghiệp khoảng 18 triệu ngày công/năm, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm.
Những nỗ lực và kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong các xếp hạng quốc tế: về xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016- 2020 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 20 bậc (xếp thứ 70/190 quốc gia, nền kinh tế); về Xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI), Việt Nam tăng 10 bậc trong giai đoạn 2018-2019 (từ 77 lên 67/141 quốc gia); Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020 của Việt Nam ở hạng 42/131 quốc gia, nền kinh tế (giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập).
* Xây dựng Chính phủ điện tử, tiết kiệm 8.500 tỷ đồng/năm
Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, chiến lược, đề án, kế hoạch, bảo đảm hành lang pháp lý cho việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Nhiều hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử được đưa vào vận hành, giúp đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước cũng như cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.
"Tổng chi phí tiết kiệm cho xã hội ước tính trên 8.500 tỷ đồng/năm từ các hệ thống trên (theo cách tính của OECD)" - ông Mai Tiến Dũng cho biết.
Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống e-Cabinet, Cổng Dịch vụ công quốc gia đều được bình chọn nằm trong 10 sự kiện nổi bật về công nghệ thông tin và truyền thông, về khoa học và công nghệ do các Câu lạc bộ Nhà báo công bố năm 2019.

Trong đó, Trục liên thông văn bản quốc gia đã đạt giải vàng của giải thưởng Kinh doanh quốc tế năm 2019 được tổ chức tại Cộng hòa Áo, Hệ thống e-Cabinet được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê năm 2020 về giải pháp phần mềm xuất sắc. Năm 2020, Thông tấn xã Việt Nam bình chọn Cổng Dịch vụ công quốc gia là đột phá khẩu của chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Theo bảng xếp hạng Chính phủ điện tử năm 2020 của Liên hợp quốc, Việt Nam xếp thứ 86/193 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 2 bậc so với năm 2018, duy trì việc tăng hạng liên tục trong giai đoạn 2014-2020, từ vị trí 99 lên vị trí 86, được xếp vào nhóm các nước phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao và cao hơn chỉ số trung bình thế giới.
* Tổ công tác của Thủ tướng thành lập, số nhiệm vụ quá hạn giảm mạnh
Về hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác, cho biết, từ khi thành lập đến nay, Tổ công tác đã thực hiện 103 buổi làm việc với 24 bộ, cơ quan, 44 địa phương, 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; có 16 buổi làm việc với các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và những rào cản hành chính mà doanh nghiệp đang gặp phải để tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biện pháp tháo gỡ.
Trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng thực chất. Vào thời điểm đầu nhiệm kỳ (đầu năm 2016) - khi Tổ công tác chưa thành lập, số nhiệm vụ quá hạn chiếm tới 25,2%. Đến nay, số nhiệm vụ quá hạn chỉ còn 1,8% (giảm 23,4% so với năm 2016).
"Học tập sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ và kinh nghiệm hoạt động của Tổ công tác, hầu hết các bộ, cơ quan địa phương đều thành lập Tổ công tác. Nhiều vấn đề tồn tại, bất cập, chậm được xử lý, giải quyết có liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương được khắc phục, chấn chỉnh kịp thời" - Tổ trưởng Tổ Công tác cho biết.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản; quyết tâm không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết, các đề án sang năm sau; bảo đảm lồng ghép, cắt giảm tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Bộ Tư pháp có nhiệm vụ thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là trong việc lồng ghép, cắt giảm tối đa văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Tổ công tác tiếp tục tập trung đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt là chuyên đề về công tác hoàn thiện thể chế; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tình hình xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề quan trọng, có phạm vi tác động lớn, liên quan đến chủ trương cải cách và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, đời sống người dân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục